24 август 2009

Microsoft, Yahoo и Amazon не искат GoogleBooks

Проектът на Google за сканиране на милиони книги се сблъсква със сериозни противници - Microsoft, Yahoo и Amazon.

Тази коалиция иска да оспори пред съда споразумение, сключено по взаимно съгласие между Google, авторите и издателите. Срещу договорът, който още не е финализиран, ще бъде внесена колективна жалба на противниците на книжарницата на световния лидер сред Интернет търсачките. По силата на това споразумение, което все още се обсъжда в американското министерство на правосъдието заради въпроси на конкуренцията, Google се съгласява да плати 125 млн. долара в замяна на отказ от съдебно преследване и на качването онлайн на копия на милиони произведения.

Търсачката е приела да подели постъпленията от реклами - 37% за нея и 63% за притежателите на права върху творбите. Освен Microsoft, Yahoo и Amazon против Google Books са асоциации на библиотеки и на защитници на авторските права. "

Според Пол Брантли, участник от споразумението срещу Google, противниците на споразумението не искат да го блокират, а да го променят.

1 коментар: