21 февруари 2009

Програма за семестъра

Понеделник
- 12-16 ч. - Английски език, Л. Марчева
Вторник
- 11-14 ч. Компютърно-опосредствена комуникация, доц. д-р Г. Дерменджиева
- 14-17 ч. - Редакционно-издателски системи, доц. д-р Г. Дерменджиева
Сряда
- 9-11 ч. - Теория на масовата комуникация, проф. Т. Петев
- 11-14 ч. - Съвременна чуждестранна литература, доц. д-р Цв. Хубенова
- 14-17 ч. - Интелектуална собственост в книгоиздаването, д-р А. Манчев
Четвъртък
- 8-11 ч. - Теория на културата, доц. Г. Лозанов
- 11-14 ч. - Съвременна българска литература, проф. д-р Б. Кунчев
- 14-18 ч. - Френски език, Р. Джелебова
Петък
- 13-18 ч. - Съвременно световно книгоиздаване, доц. д-р М. Цветкова
- 18-20 ч. - Теория на масовата комуникация, гл. ас. д-р С. Паунова


...

2 коментара: