30 септември 2008

Хората у нас не четат, защото са им малки апартаментите

Оказва се малко старо, но пък има интересна информация относно книгоиздаването в Европа.

Аглика Георгиева, в. "Новинар", 30 май 2008 за 8-ия Форум на информацията на РФИ-България

Зам.-министърът на културата Надежда Захариева може да си позволи да почете, тъй като вероятно разполага с жилище с голяма квадратура.

„Как да помогнем на българската книга” бе темата на осмото поред издание на Форума на информацията, организиран от радио "RFI България". Събитието бе повод за дискусия, в която взеха участие ангажираните със създаването, производството и популяризирането на книгите у нас - издатели, писатели, преводачи, представители на Министерството на културата, журналисти. За пореден път всички те се обединиха около идеята, че са необходими спешни мерки за спасяването на сектора, който е изправен пред сериозни трудности заради липсата на единна държавна политика в тази област. Още повече, че имаше и повод за сравнение. Сред поканените на форума бяха Мартин Лагудакис – главен секретар на Френския културен институт в София, Халина Кръстева от Полския културен институт у нас и господин Михаел Поспишил – директор на Чешкия културен институт. Те запознаха аудиторията със ситуацията на книжния пазар в собствените им страни.

Във Франция дават безлихвени заеми на дребните книжари

Във Франция в областта на книгоиздаването работят около 10 000 души и годишният оборот в сектора е 2 700 000 000 евро. Още в началото трябва да споменем, че от август 1981 г. цената на всяка книга е единна в съответствие със закона "Ланг". (Жак Ланг е назначен за министър на културата през 1981 г. и заема този пост в продължение на 10 години). Член 278 на Данъчния кодекс предвижда при продажбата на книги да се прилага нисък данък добавена стойност - 5,5%.

Във Франция от години успешно работи Национален център за книгата, който се стреми да поддържа равновесието в цялата верига на книгоиздаването. Неговата роля е да подпомага създаването и развитието на качествени произведения на френски език, които се продават бавно и по-трудно. Всеки издател на френски книги, независимо от юридическия си статут, може да получи подкрепа. Конкретните мерки включват безлихвени заеми за независими издателства, субсидии за издатели при публикуване на отделно произведение, заеми за издатели за публикуване на конкретно заглавие, субсидия за издатели при подготовката на тежки колективни проекти, субсидия за поредици и проекти, простиращи се години напред, субсидия за превод на френски произведения на чужди езици.

Националният център за книгата подпомага и книжарите. На тях също се отпускат безлихвени заеми.

През 2008 г. бюджетът на Френския национален център за книга възлиза на 35 млн.евро.

В Чехия поставиха исторически рекорд по издадени заглавия

През миналата година в Чехия са излезли 18 455 книжни заглавия, което е исторически рекорд за страната. В сравнение с 2005 г. броят на издадените книги е нараснал с почти 17%. Тенденция е да се увеличава броят на издателите, като същевременно спадат средните разходи за издаването на една книга. Структурата на книжната продукция не се е променила през последните години. И през миналата преобладаваха книгите на чешки автори – 14 832 заглавия. При преводната литература традиционно на първо място е английската, която представлява приблизително половината от 5000 преведени книги.

Значително нараства броят на книгите за деца – почти 6000 годишно, докато през 2001 и 2002 г. са излезли от печат 1290 детски заглавия. Най-продаваната за 2007 г. книга е “Шифърът на Леонардо” – около 120 000 бройки. Сред чешките автори доминира Милан Кундера (около 30 000 броя) с книгата си “Непосилната лекота на битието”, излязла за първи път на чешки език. Най-търсените съвременни местни писатели са Михал Вивег и Халина Павловска.

До края на 2007 г. книгите в Чехия бяха включени в категорията с по-ниска ставка по ДДС, която от 1 януари 2008 г., след гласувани реформи във финансовата сфера, беше увеличена от 5 на 9 %.

В Полша данъчната ставка е нулева

В Полша са регистрирани над 20 хиляди издателства и концентрацията на пазара е много висока. До 1989 г. книжният пазар както у нас бе управляван централизирано. След 16 години окончателно победи волята за свободна стопанска инициатива. През май 2005 г. полската книжна палата се обяви срещу опита за законодателно регулиране на пазара, което означаваше свободно ценообразуване на книгите и разнообразие от отстъпки от страна на издателите.

В Полша не се начислява ДДС върху книгите и специализираните списания през преходния период, който в съответствие с решенията на съвета ECOFIN (той включва министрите на финансите от всички страни членки на ЕС) от 4 декември 2007 г. изтича на 31 декември 2010 г. Върху книгите в аудио версия или т.нар. е-book се начисляват 22 % ДДС. От 2011 г. в ЕС влиза в сила нова, все още недоговорена структура на ДДС. През периода 2008-2010 г. Европейската комисия ще проведе редица консултации. В Полша съществува национална програма за насърчаване на четенето. Нейните цели се изпълняват приоритетно от Института за книгата, който е национална културна институция от 2004 година. Основните цели, които той си поставя, се свързват с формирането на читателски нагласи и популяризиране на книгата, и четенето в страната, подкрепа на книжния сектор и промоция на полската литература по света. Тези цели се реализират чрез:

• популяризиране на най-добрите полски книги и техните автори

• дейности, разясняващи ползата от навика да се общува с книгата

• представяне на полската литература в чужбина

• курсове за преводачи

• увеличаване броя на преводите от полски на чужди езици със съдействието на Преводаческата програма © Poland

• улесняване на достъпа на чужди читатели до информация за полските книги и издателския пазар Институтът за книгата подготвя литературните програми за полските участници по време на национални и международни панаири на книгата, участието на полски писатели в литературни фестивали и в програми за промоция на полската култура в цял свят, издава каталози, включващи литературните новости “Нови книги от Полша”, организира срещи и семинари за преводачи на полска литература, обучение и творчески командировки за тях, поддържа постоянен контакт с преводачите.

Как е в Бъгария

Политиката на българското правителство е непоклатима - единна ставка на ДДС без изключения за книгите.

Издателите в България плащат най-високите цени в Европа за производство на книги. Съответно и най-високия данък ДДС на континента. За сравнение - в Полша има нулева ставка, в Румъния е 5 %. Между 5% и 8 % е средната ставка в Европа. У нас е 20%.

Българските книги са най-евтините в Европа като крайна цена.

България е единствената държава без закон за книгата в Европа. В Германия например такъв закон съществува от 200 години.

У нас няма и закон за библиотеките. Липсва и национална стратегия за насърчаването на четенето. В цяла Европа това е държавна политика.

Според Надежда Захариева, зам.-министър на културата, хората у нас не четат, защото живеят в малки жилища и няма къде да складират книгите си.

Най-голямата книжна борса у нас при Полиграфическия комбинат "Димитър Благоев" вече не съществува. Връзката между издателствата и търговците е прекъсната заради приватизацията на имота.

Няма коментари:

Публикуване на коментар