26 август 2008

Заверки на летните стажове

 Документи за заверка
Комплектът документи трябва да съдържа:
а) Служебна бележка (Удостоверение) от медията/ издателството/ агенцията
б) Характеристика от прекия обучаващ
в) Личен отчет от студента (вкл. оригинали на авторска продукция)

Документите се представят за заверка на ръководителите на стажове по специалности и профили по следния график:
специалност Журналистика, медиапрофил “Телевизия”
ас. Жана Попова, каб.33
08 септември – () 9.00-11.00
09 септември – () 14.00-16.00
...
специалност Журналистика, медиапрофил “Радио”
гл. ас. д-р Вяра Ангелова, каб. 33
08 септември – () 9.00-11.00
09 септември – () 14.00-16.00
...
специалност Журналистика, медиапрофил “Печат и агенционна журналистика”
ас. Марин Бодаков, каб. 74
8 и 9 септември - () 13.00 - 15.00
...
специалност Връзки с обществеността
ст. ас. д-р Стилиа - Фелиси Паунова, каб. 70
9 и 10 септември (): 09.00 - 10.00
...
специалност Книгоиздаване
Гриша Атанасов, каб. 76
8 септември (): 13.00 - 16. 00

3 коментара: