07 март 2008

Посещение в НБКМ

На 21.03.2008 в 11.00 - 11.10 асистент Загоров ще ни очаква на стълбите пред НБКМ, за да посетим Ръкописния отдел. Присъствието е абсолютно задължително за всички. Тези, които не се появят, ще правят отделен тест. Лекциите по ИК този ден отпадат, посещението ще продължи до 13.00, след което сме свободни.

Няма коментари:

Публикуване на коментар