02 февруари 2008

Конспект по социална психология

Ако случайно има още някой, който като мен чак досега е нямал конспекта, поствам го тук, за да го има на видно място:

1. Възникване на социалната психология и нейното развитие през ХІХ век
2. Социалната психология през ХХ век
3. Социалната психология в България
4. Социално-психичен статус на личността, социални роли и социални проявления на личността
5. Характер на личността
6. Идентичност на личността
7. Социална психология на индивидуалното поведение
8. Личност в социална среда
9. Агресивност на личността
10. Социална психология на просоциалното поведение (??)
11.Социална патология на личността
12. Схващания за малката човешка група
13. Социално-психични аспекти на малката човешка група
14. Лидерство в малката човешка група
15. Масово настроение
16. Слуховете
17. Социални алергии (професорът държи на нея, каза Павлинчето)
18. Предрасъдъците
19. Модата
20. Социална психология на традициите


Успех, колеги! =)

1 коментар: