06 ноември 2007

доц. Светлозар Кирилов Иванов

Дисциплина: СоциологияПриемно време:
вторник 16.00 – 18.00
кабинет: 70, ет. ІV

За лекциите по Социология се препоръчва учебника "Социология" на Университетското издателство. Гл.ас. д-р Кирилов се е погрижил да преснима необходимите теми от него, които всеки може да си набави срещу скромна сума /мисля, че около 6.50лв/ и заявка на ксерокса на факултета.

Няма коментари:

Публикуване на коментар